Štítky

Pozor, vlastní štítky platí pouze pro uživatele s tarifem platinum.

Pokud potřebujete jednoduše organizovat hosty, použijte k tomu štítky.

Proč štítky používat? 

  • Vlastnímí štítky můžete označovat hosty a organizovat je dle potřeby. 

  • Štítky přiřazené k hostům vidíte v seznamu rezervací i u každé rezervace přímo v elektronické rezervační knize. 

  • Podle štítků můžete snadno filtrovat a hromadně tak pracovat s hosty. 

Příklad použití: Vydáte nové vegetariánské menu. V seznamu hostů si vyfiltrujete všechny hosty se štítkem vegetarián, u kterých máte souhlas se zasíláním marketingových sdělení. Všem těmto hostům následně pošlete zprávu přímo na míru o nové nabídce.

Kde štítky vytvořit?

Vkládat nové štítky můžete v sekci „Nastavení > ERKo nastavení > Základní nastavení > Vlastní tagy restaurace“ jednoduše tím, že napíšete štítek a tím ho vytvoříte. V této sekci je možné štítky i mazat. Pokud některý štítek smažete odeberou se i od všech hostů. 

Jak přidat štítek k hostovi?

Štítek hostovi přiřadíte v detailu hosta nebo označením jednoho nebo více v seznamu hostů. Stačí kliknout na tlačítko „Upravit“ a jednotlivé štítky vložit. Každý host může mít neomezené množství štítků. 

Jak filtrovat pomocí štítků?

Filtrovat podle štítků můžete v sekci Hosté. V horní liště máte na výběr dvě možnosti („Štítek“ a „Ostatní“). Při filtraci se zobrazí vždy všichni hosté, kteří obsahují alespoň jeden z filtrovaných štítků.

Příklad : Pokud vyberu VIP a Alergiky zobrazí se mi hosté kteří jsou VIP i alergici, ale zároveň i ti kteří jsou pouze VIP nebo alergici.

Jak hromadně upravovat štítky?

Stačí označit hosty, u kterých chcete štítek přidat nebo odebrat. Po označení se zobrazí modrá lišta, ve které zvolte možnost „Upravit štítek“.

Jak nastavit zobrazování štítků v ERK?

Štítky se standardně zobrazují pouze v detailu každé rezervace. Můžete si ale jednoduše nastavit, aby jste štítky viděli i v seznamu rezervací. 

Jak je to u tarifu gold (miniERK)? 

Uživatele, kteří mají tarif gold, nemohou vytvářet vlastní štítky a mají na výběr pouze ze 3 základních (VIP, Alergik, Vegetarián). Hromadná úprava a poznámky fungují stejně jako u tarifu Platinum. 

Poznámka: Nezapomeňte vždy uložit změny v nastavení. 

Poznámky

Další možností pro označování hostů jsou poznámky. Ty se stejně jako štítky zobrazují v elektronické rezervační knize a v pro.restu u každé rezervace. Do poznámky lze vložit delší informace, takové, na které štítek nestačí. 

Marketingový souhlas

V detailu každého hosta je kolonka „Souhlas se zasíláním obchodních sdělení“. Při vytváření rezervace má každý host možnost zvolit, že se zasíláním marketingových sdělení souhlasí. 

Pokud při rezervaci host nesouhlasil, můžete přidat marketingový souhlas ručně. V takovém případě je nutné mít zaznamenaný souhlas hosta.

Více informací o GDPR a uchovávání osobních informací naleznete v článku zde

Stahování hostů

Hosty lze jednoduše stáhnout a dále s nimi pracovat. To se dá využít například k zasílání hromadných emailů nebo další marketingové aktivity. 

Pokud jste nevybrali pouze konkrétní hosty, kteří mají marketingový souhlas, stáhnou se dva soubory:

  • Subscribed - hosté s marketingovým souhlasem

  • Unsubscribed - hosté bez marketingového souhlasu (tyto kontakty nedoporučujeme používat)

Stáhnutí všech hostů

V listu hostů máte několik možností, jak informace o hostech stáhnout. První možností je tlačítko „Stáhnout“, kterým můžete stáhnout všechny hosty restaurací, které svým účtem spravujete. 

Stáhnutí vybraných hostů

Další možností je stahování jen určitých hostů pomocí tlačítka stáhnout v modré liště. To se zobrazí, až po vybrání jednoho nebo více hostů. 

Příklad použití: Ve filtru si zvolíte, že chcete pouze Vegetariány s marketingový souhlasem. Kontakty si stáhnete a emailem jim zašlete nové Vegetariánské menu. 

Seznam hostů se ukládá do formátu CSV. 

Níže máte návody, jak správně tento soubor importovat do:

  • Excel

  • Numbers od Apple

  • Tabulky od Google

Poznámka: Soubory s hosty se stahují v souboru .zip. Pro jeho správné otevření v systému Windows doporučujeme stáhnout některou z aplikací třetích stran ( 7- zip, Winrar)

Hosté ke smazání

Každý host, u kterého vypršela doporučená doba pro uchování osobních údajů, se automaticky označí žlutým vykřičníkem. Takového hosta doporučujeme smazat z vašeho seznamu hostů. Můžete si je snadno vyfiltrovat použitím tlačítka „Hosté ke smazání“. 

Odstranit hosty lze několika postupy:

  1. Hosta můžete smazat přímo z detailu. Po rozkliknutí kolonky „Další možnosti“ můžete zvolit „Smazat hosta“. 

  2. Označit všechny hosty, které chcete smazat a následně v modré liště rozkliknout „Další možnosti“ a  „Smazat hosty“ 

A co dál?

Pokud bude potřebovat pomoci s knihou hostů nebo si nebudete vědět rady s čímkoliv jiným, neváhejte se ozvat formou chatu na pro.restu, kontaktujte vašeho partner manažera nebo nám napište na obchod@restu.cz.

Našli jste odpověď?