Jak uživatele přidat?

V nastavení v sekci „Správa uživatelů“ vidíte všechny přidané uživatele a jejich role, které jim můžete měnit a zároveň je i smazat. 

Práva jednotlivých uživatelských rolích

Můžete zvolit jednu ze tří rolí: admin, manager, obsluha. Každá z rolí má svá specifická práva. 

Co dělat když nejde přidat uživatele? 

  1. Zkontrolujte zda zadáváte email ve správném formátu. Pokud jste si jistí, že ano, kontaktujte naší podporu. 

  2. Email je nastaven jako alternativní adresa k jinému uživatelskému účtu. Pokud chcete tento email skutečně přidat, je nutné ho odebrat jako alternativní adresu.

Tipy

Je opravdu důležité si dávat pozor na to, komu jsou přidělena jaká práva a co s nimi může daný uživatel v pro.restu.cz nastavovat. 

Doporučujeme nebýt jediným uživatelem v roli admin. V případě dlouhodobé nepřítomnosti jediného manažera nebude mít tým přístup k některým sekcím. 

A co dál?

Pokud budete potřebovat pomoci s přidáním uživatele nebo si nebudete vědět rady s čímkoliv jiným, neváhejte se ozvat formou chatu na pro.restu, kontaktujte vašeho partner manažera nebo nám napište na obchod@restu.cz.

Našli jste odpověď?