Nastavení online kapacity z jednotlivých stolů je vhodné pro podniky, které chtějí efektivněji využívat svou kapacitu.

Jak nastavit online kapacitu ze stolů?

 1. Nastavte si počítání online kapacity ze stolů
 2. Vytvořte si místnost(i)
 3. Do vytvořených místností přidejte stoly

Celková kapacita pro online rezervace bude poté součtem kapacit všech online stolů.

Jak nastavit počítání online kapacity ze stolů?

 1. V pro.restu v sekci „Nastavení“ klikněte na „ERKo nastavení“
 2. V menu vyberte položku „Místnosti a kapacita“ a přejděte do sekce „Vaše nastavení kapacity“
 3. Pokud je vaše aktuální nastavení „Kapacita podle místností”, klikněte na „Změnit kapacitu podle stolů” (jinak nemusíte dělat nic)
 4. V zobrazeném okně potvrďte změnu

Pozor:

 • Změna počítání online kapacity může ovlivnit přijímání online rezervací a práci v elektronické rezervační knize. Změnu doporučujeme provádět mimo otevírací dobu podniku.
 • V elektronické rezervační knize bude nově možné rezervace usazovat ke konkrétním stolům
 • Všechny budoucí rezervace budou nově neusazené

Jak vytvořit místnost?

 1. V nastavení pro.restu v sekci „Nastavení“ klikněte na „ERKo nastavení“
 2. V menu vyberte položku „Místnosti a kapacita“ a klikněte na „Přidat místnost“
 3. Zadejte název místnosti a případně nastavte dodatečné parametry
 4. Přidejte do místnosti stoly

Parametry místnosti

U každé místnosti můžete nastavit pár dodatečných parametrů:

Dostupnost

 • Online - Všechny stoly v místnosti jsou nastaveny jako online
 • Offline - Všechny stoly v místnosti jsou nastaveny jako offline

Typ místnosti

 • Kuřácká - Obsahuje pouze kuřácké stoly
 • Nekuřácká - Obsahuje pouze nekuřácké stoly
 • Kombinovaná - Obsahuje kuřácké i nekuřácké stoly

Příklad

Na letní sezónu máte otevřenou zahrádku, která v zimě nefunguje. Proto si na letní měsíce nastavíte dostupnost místnosti “zahrádka” jako online a v zimě jako offline.

Poznámka

Aby si hosté mohli zvolit preferenci stolu, musíte si nastavit jaké typy stolů ve vašem podniku nabízíte. To je možné v sekci „Nastavení > Profil > Zařazení restaurace > Kuřácké / Nekuřácké stoly.

Jak přidat stůl?

 1. V nastavení pro.restu v sekci „Nastavení“ klikněte na „ERKo nastavení“
 2. V menu vyberte položku „Místnosti a kapacita“ a vyberte jednu z místností nebo si vytvořte novou
 3. V seznamu stolů klikněte na „Přidat stůl“ a zadejte jeho název a kapacitu, případně dodatečné parametry.
 4. Klikněte na „Uložit změny“

Parametry stolu

U každého stolu můžete nastavit následující parametry:

Dostupnost stolu

 • Online - Kapacita stolu se započítává do celkové kapacity pro online rezervace
 • Offline - Kapacita stolu se nezapočítává do celkové kapacity pro online rezervace

Typ stolu

 • Kuřácký
 • Nekuřácký

Barva stolu

 • Pro zlepšení orientace a práce v elektronické rezervační knize (již brzy...)

Pořadí stolu

 • Jednoduchým přetažením stolů změníte jejich pořadí

Příklad

Pokud nechcete například určitou část místnosti nabízet pro online rezervace, můžete stoly v této části nastavit jako offline.

Jak uspořádat stoly v místnosti?

U místností je možné si nastavit i rozložení jednotlivých stolů.

 1. V nastavení pro.restu v sekci „Nastavení“ klikněte na „ERKo nastavení“
 2. V menu vyberte položku „Místnosti a kapacita“ a vyberte jednu z místností
 3. Klikněte na „Pohled na místnost“
 4. Jednotlivé stoly můžete přeuspořádat přetažením po místnosti. V tomto pohledu můžete také přidávat nové stoly jejich přetažením z horní lišty.
 5. Klikněte na „Uložit změny“

Po uložení se změny projeví i do elektronické rezervační knihy.

Kam dál

Pokud si chcete nastavit kapacitu svého podniku jednodušeji, zkuste počítání kapacity z místností.

Našli jste odpověď?